Đọc Kinh Thánh Online

KT Tân Ước tiếng Việt bản truyền thống

David Dong xin trân trọng giới thiệu đến quí vị
Kinh Thánh Tân Ước tiếng Việt
bản truyền thống thực hiện bởi nhóm FCBH.

      Nguyện Chúa ban phước luôn trên quí vị. Vui lòng chọn địa chỉ
: :